سیستم CAD CAM CAE

هیچ محصولی یافت نشد.

سیستم CAD CAM CAE

(سیستم CAD CAM CAE) CAD چیست؟ CAE چیست؟ CAM چیست؟ این علائم اختصاری هر یک چه هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟ اولین چیزی که در مورد هر سه این عبارت ها باید بدانیم، دو حرف اول در هر مخفف است.

«CA» مخفف Computer-Aided یا «به کمک کامپیوتر» است به این معنی که هر سه سیستم برای کمک به کاربر در راه رسیدن سریع تر به هدف خود از قدرت کامپیوترها برای پردازش استفاده می کنند. آخرین حرف برای CAD طراحی (Design)، برای CAE مهندسی (Engineering)، و برای CAM تولید (Manufacturing) است.

این ها برنامه های نرم افزاری مهندسی و تولید هستند. هر یک هدف خاص خودش را دارد. این مقاله یک نگاه سطح بالا به هر سه سیستم و نحوه استفاده آن ها و اهداف کلی آن ها خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر ...