رابراستاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

رابراستاپ دندانپزشکی

رابراستاپ دندانپزشکی وسیله‌ای است برای جداسازی و ایزولاسیون محیط عمل که در کارهای مختلف دندان‌پزشکی نظیر اندودونتیکس، ترمیمی، کودکان و پریو به کار می‌رود

از آسپیره یا بلعیده‌شدن اتفاقی وسایل کوچک، مواد یا محلول‌های شستشو دهنده جلوگیری می‌کند. همچنین بیمار را در برابر صدمات حاصل از وسایل چرخشی یا دستی محافظت می‌کند

رابر استاپ ها به عنوان نقاط مرجع جهت تعیین طول کانال با فایل استفاده می شود

کلمات کلیدی :

رابراستاپ – خرید رابراستاپ پزشکی – فروش رابراستاپ پزشکی – قیمت رابراستاپ – رابر استاپ دندان پزشکی – تجهیزات دندان پزشکی – تجهیزات پزشکی – وسایل دندان پزشکی – وسایل پزشکی – محصولات دندان پزشکی – محصولات پزشکی – خرید تجهیزات پزشکی

اطلاعات بیشتر ...