فریم فیلم دندانپزشکی

فیلـتر

نمایش یک نتیجه

فریم فیلم دندانپزشکی

فریم فیلم دندانپزشکی از جمله تجهیزات مهم و کاربردی دندانپزشکی میباشد. این محصول برای نگهداری و تمیز ماندن عکس رادیولوژی استفاده میشود. فریم ها عبارتند از : فریم فیلم 6 خانه _ فریم فیلم 8 خانه _ فریم فیلم 14 خانه

کلمات کلیدی :

فریم فیلم – خرید فریم فیلم دندانپزشکی – فریم فیلم دندان – خرید تجهیزات فریم دندانپزشکی – خرید وسایل دندانپزشکی – فروش تجهیزات دندان پزشکی – فروش فریم فیلم پزشکی

اطلاعات بیشتر ...