چراغ الکلی

فیلـتر

در حال نمایش 3 نتیجه

چراغ الکلی

چراغ الکلی دندانپزشکی از جمله وسایل پرکاربرد بوده که در جاهای مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این وسیله از یک مخزن جهت پر کردن الکل و یک فیتیله تشکیل شده است. این وسیله شعله ای بدون دود تولید می کند که برای استریل وسایل ظریف و کوچک مانند لوپها، سوزنها . پنس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

کلمات کلیدی :

چراغ الکلی – چراغ الکلی آزمایشگاهی – چراغ الکلی فلزی – چراغ الکلی آزمایشگاه – خرید چراغ الکلی فلزی – چراغ الکلی دندانپزشکی – فروش چراغ الکلی – خرید چراغ الکلی پزشکی – کاربرد چراغ الکلی پزشکی – خرید چراغ الکلی دندان پزشکی – انواع چراغ الکلی پزشکی

اطلاعات بیشتر ...