مواد ظهور و ثبوت

فیلـتر

در حال نمایش 2 نتیجه

مواد ظهور و ثبوت

مواد ظهور و ثبوت مورد نیاز در تاریکخانه شامل فیلم پرتونگاری ، محلول یا داروی ظهور ، محلول یا داروی ثبوت ، محلول یا داروی پایدارکننده یا پایدارساز می‌باشد. برای انجام فرآیندهای ظهور و ثبوت معمولاً براساس دستورالعمل مشخص شده توسط کارخانه تولیدکننده عمل می‌شود. مواد مورد استفاده برای ساخت محلول‌ها می‌توانند به صورت پودر یا مایع باشند که درون آب گرم حل می‌شوند.

در صورتی که ماده مورد استفاده به شکل پودر باشد، می‌توان مقدار مناسب آن را درون آب خالص و گرم حل کرد. مقدار مناسب براساس دستورالعمل تولیدکننده تعیین می‌شود. در حالتی که ماده مورد استفاده به صورت مایع باشد، به علت غلظت زیاد، با آب خالص و گرم به نسبت یک به چهار حل می‌شود.

فرآیند ظهور و ثبوت به منظور تولید تصویری مناسب برای تفسیر نتایج به دست آمده انجام می‌شود. انجام فرآیند به صورت دستی نیازمند تاریکخانه می‌باشد. تاریکخانه مکانی است که به منظور ظهور، ثبوت، برش و آماده‌سازی فیلم به کار گرفته می‌شود. یادآور می‌شود که نور معمولی بر روی فیلم پرتونگاری تاثیرگذار است و به همین دلیل استفاده از تاریکخانه ضرورت دارد.

کلمات کلیدی :

مواد ظهور عکس ، مواد ظهور ثبوت ، مواد ظهور ، مواد لازم برای ظهور عکس ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات دندانپزشکی ، خرید تجهیزات دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر ...