گرفت و پودر استخوان

هیچ محصولی یافت نشد.

گرفت و پودر استخوان دندانپزشکی

گرفت و پودر استخوان دندانپزشکی از ناحیه دیگری از بدن خود بیمار – معمولا استخوان کرست ایلیاک- برداشته شده و در ناحیه مورد نظر با پیچ و غشاهای مناسب کاشته می شود. چون این استخوان حاوی سلولهای بدن خود بیمار است و هیچ ریسکی مخصوصاً ریسک انتقال بیماری های دیگر هنگام پیوند وجود نخواهد داشت، بهترین نوع پیوند استخوان است.

کلمات کلیدی :

گرفت و پودر استخوان – پودر استخوان ساز – پودر استخوان ارتوپدی – پودر استخوان ایمپلنت –

پودر استخوان در ایمپلنت – قیمت پودر استخوان دندان پزشکی – پودر استخوان و ایمپلنت –

هزینه پودر استخوان دندان – هزینه پودر استخوان در دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر ...