فیکس ریتینر

هیچ محصولی یافت نشد.

فیکس ریتینر دندانپزشکی

فیکس ریتینر دندانپزشکی : نگهدارنده ثابت یا فیکس ریتینر به شکل سیم مخصوصی است که پشت دندان ها چسبانده می شود. مزایای آن نسبت به شکل متحرک شامل در دید نبودن، حفظ صد در صدی نتایج ارتودنسی و نهایتا کاهش مشکلاتی نظیر شکستن و گم شدن می باشد.

درانتهای درمان ارتودنسی شما بوسیله براکت ها ، زمانیکه ارتودنسی شما به نتیجه ای دلخواه رسیده است ، متخصص ارتودنسی شما برای حفظ سلامت دندان ها و ثبات نتیجه ارتودنسی دندانها ، غالبا استفاده از فیکس ریتینر ها را تجویز میکنند.

این وسیله که استفاده از آن بسیار ساده و راحتت میباشد ، وسیله ای قوی و در کنار همه ویژگی هایش بسیار پیچیده است. ریتینر در واقع نقش تیره ای در حفظ دندانهای درمان شده در موقعیت جدیدشان دارد که برای مراحل نهایی ارتودنسی و زمانیکه براکت ها حذف میشوند در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی

فیکس ریتینر – هزینه فیکس ریتینر – فیکس ریتینر بعد از ارتودنسی – فیکس ریتینر در ارتودنسی – قیمت فیکس ریتینر – خرید فیکس ریتینر

اطلاعات بیشتر ...