ممبرین

هیچ محصولی یافت نشد.

ممبرین

ممبرین دندانپزشکی که به ان پوست آسلولار درمیس انسانی گفته می شود، از نسوج آلوگرافت انسانی تهیه شده و جهت مصارف پرودنتولوژی به عنوان فیلر (پرکننده) درم در لثه بیمار به کار می رود.

آلوگرافت مینرال دارای قوام سفت و به رنگ سفید است. این ماده بستر مناسبی برای نشست سلولی دارد و به عنوان یک داربست مناسب جهت بازسازی استخوان و پیوند به کار میرود.

کلمات کلیدی :

ممبرین – ممبرین دندانپزشکی – ممبرین در دندان پزشکی – قیمت ممبرین دندان پزشکی –

ممبرین در دندان – تجهیزات دندان پزشکی – تجهیزات پزشکی – وسایل دندان پزشکی –

وسایل پزشکی – محصولات دندان پزشکی – محصولات پزشکی – خرید تجهیزات پزشکی

اطلاعات بیشتر ...