ابزار جرم گیری

فیلـتر

مشاهده همه 21 نتیجه

ابزار جرم گیری دندانپزشکی

در ابزار جرم گیری دندانپزشکی ممکن است ترکیبی از روشهای مکانیکی و دستی استفاده شود. جرمگیری دستی گاهی اوقات پرهزینه تر است اما حس آن برای بیمار بهتر است در حالی که ابزارهای مکانیکی زمان کمتری برای جرمگیری صرف میکنند و در نتیجه خستگی دندان پزشک نیز کمتر میشود. ابزارهای دستی باید برای پاک کردن رسوبات بزرگ و حجیم بالای خط لثه استفاده شود، پیش از این که کار با ابزار برقی شروع شود ابزارهای دستی برای پاک کردن جرمهای دندانی زیر لثه ای نیز استفاده میشوند.

کلمات کلیدی :

ابزار جرم گیری – خرید ابزار جرم گیری – فروش ابزار جرم گیری – ابزار جرم گیری دندان – ابزارهای جرم گیری دندان – جرم گیری دندان با ابزار دستی – ابزار جرم گیری دندان پزشکی

اطلاعات بیشتر ...