فیلم رادیوگرافی

فیلـتر

مشاهده همه 4 نتیجه

فیلم رادیوگرافی 

در بحث فیلم رادیوگرافی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پرتونگاری که سبب متمایز شدن آن از سایر بازرسی‌های غیرمخرب می‌شود به ایجاد فیلم پرتونگاری به عنوان یک مدرک ثبت شدن دائمی ارتباط پیدا می‌کند. فیلم پرتونگاری فیلمی است که در اثر برخورد اشعه‌های ایکس یا گاما به آن و پس از انجام فرآیندهای ظهور و ثبوت قابلیت تفسیر را فراهم می‌سازد. شایان ذکر است که فیلم‌های پرتونگاری تحت عنوان پرتونگاشت و پرتونگاره[۱] نیز شهرت دارند. فیلم‌های پرتونگاری از لایه‌های گوناگونی ساخته می‌شوند که هر کدام از آن‌ها کارآیی مشخصی دارند.

کلمات کلیدی :

رادیوگرافی – رادیوگرافی دندانپزشکی – رادیوگرافی فوما – رادیوگرافی دندانپزشکی کداک – رادیوگرافی دندان – رادیوگرافی فوجی – خرید رادیوگرافی – فروش رادیوگرافی پریمکس – خرید رادیوگرافی دندانپزشکی – فروش رادیوگرافی

اطلاعات بیشتر ...