سایر پلایرهای ارتودنسی

هیچ محصولی یافت نشد.

سایر پلایرهای ارتودنسی

سایر پلایرهای ارتودنسی (انبرهای مخصوص) اغلب برای کار گذاشتن و برداشتن سیم آرچ (آرچ وایر) در دهان استفاده میشود نه خم کردن سیمها (خم کردن سیمها در مورد پلایرهای منقار پرنده و سه شاخه مطرح است).

همانند پلایرهای خم کننده سیم، در این مورد نیز ارتودنتیست باید مصرف درست پلایر سیم نگهدار را نیز بداند.

همچنین به یاد داشته باشید که یک این ابزار را میتوان به جای دیگری استفاده کرد، به طوری که استفاده از ان اغلب به ترجیح شخصی و زمینه آموزشی متخصص باز میگردد.

کلمات کلیدی :

تجهیزات دندانپزشکی ، تجهیزات پزشکی ، وسایل دندانپزشکی ، وسایل پزشکی ، محصولات دندانپزشکی ، محصولات پزشکی ، خرید تجهیزات پزشکی

اطلاعات بیشتر ...