تست اتوکلاو

فیلـتر

در حال نمایش 4 نتیجه

تست اتوکلاو دندانپزشکی

 تست اتوکلاو دندانپزشکی در کلاس های مختلف جهت دستگاه های بخار و خشک و … کاربرد دارد:

اندیکاتور کلاس 1 که همان چسب های اتوکلاو بخار است.

اندیکاتور کلاس 2 نوار تست دستگاه اتوکلاو بخار می باشد.

اندیکاتور کلاس 4 به منظور اطمینان از زمان ، دما و حضور بخار در دستگاههای استریل کننده ( اتو کلاو) به کاربرده می شود. این اندیکاتور برای استفاده در دمای 134 درجه سانتیگراد برای سه دقیقه یا بیشتر استفاده می شود.

اندیکاتور 5 جهت دستگاه گاز اتیلن اکساید است.

اندیکاتور کلاس 6 برای ارزیابی تمام پارامتر ها شامل زمان، دما و نفوذ بخار در فرایند استریلیزاسیون که در سیکل 134 درجه سانتیگراد / 3.5 دقیقه و 121 درجه سانتیگراد / 15 دقیقه استفاده می شود.

کلمات کلیدی :

تست کلاس 6 – تست سلامت سازان – تست کلاس 4 – تست pcd – تست کلاس بی – تست اسپور اتوکلاو – تست اندیکاتور اتوکلاو – تست استریل اتوکلاو – تست بیولوژیک اتوکلاو – دستگاه اتوکلاو – انواع تست دستگاه اتوکلاو

اطلاعات بیشتر ...